Välkommen till Mackmyra Terminal, 

mitt i Gästrikland sedan 2011

Järnvägsterminal och Biobränsleterminal

Mackmyra Terminal ägs av familjeföretaget Mackmyra Bruk och ytor hyrs ut på kortare eller längre tid.

Terminalen
45.000kvm terminal yta, med industrispår, varav 10.000kvm är asfalterat.
15.000kvm enklare ytor finns och mer ytor kan snabbt anläggas.

Lokalisering
Med placering vid E16 mellan Gävle och Sandviken, Trafikplats Forsbacka, och med närheten till E4:an är läget centralt i Gästrikland.

Järnvägsterminal
Terminalen har också järnvägsanslutning till Gävle-Dala järnväg, mellan Gävle och Sandviken. Terminalen trafikeras av cirka 40 tåg per år, främst med biobränsle och timmer.

Närhet till Forsbacka Miljöstation ger möjlighet att samutnyttja lastbilsvåg.

Södra området
I söder finns även ett mindre område, precis vid Trafikplats Forsbacka.