Välkommen till Mackmyra Bruk 


Information om Mackmyra Brukspark - klicka här

 

 

Mackmyra Bruk

 

 

Mackmyra Bruk med Brukspark, Golf & Whiskydestilleri
ligger 12 km väste
r om Gävle strax intill Valbo Köpcentrum. Mackmyra är ett järnbruk med anor från 1500-talet med smedja, bruksgata, herrgårdskomplex och engelsk park. Bruksmiljön har restaurerats sedan sjuttiotalet och har sex byggnadsminnen. Idag bedrivs ett flertal verksamheter i och kring bruksmiljön.

 

Bruksparken
Den Engelska landskapsparken omfattar sex hektar. Den byggnadsminnesmärkta kastanjealléen sträcker sig från Herrgården fram till Lusthuset, som har formen av ett grekiskt tempel. Mer information, klicka
här.

Golf
G
olfanläggningen ingår i satsningen på verksamheter som kan dra fördel av, men inte slita på kulturmiljön och samtidigt bidra till skötseln.  Information om golfanläggningen, medlemskap och golfutbildning finner du här  

 

Café
Vid golfanläggningen finns ett enklare café som är öppet för alla, kl. 09-18 under golfsäsong.

 

Whiskydestilleri
Information om whiskydestilleriet finner du här.

        

Stall och Islandshästar
I fyra stall finns ca 10 ridhästar och 15 - 20 islandshästar.

 

2014 - ett jubileumsår  

För 200år sen, vid freden i Kiel 1814, fick Sverige landet Norge. Veckan efter freden köpte Olof Elfbrink, den första i vår släkt, Mackmyra Bruk. Läs mer här i artikeln i Gävle Dagblad

Skogsbruk
Anledningen till att järnbruken spreds ut med jämna mellanrum längs vattendragen, var behovet av träkol för smedjor och masugnar. Kolning tog stora skogsarealer i anspråk. Mackmyra bedriver idag ett omfattande skogsbruk.
 
Fastighetetsrörelse/bostäder
13 lägenheter hyrs ut i
fd smedsboställen och arbetarbostäder. B
ruksmiljön har därtill flertalet ekonomibyggnader som används för stall, whiskydestilleri, maskinverkstad, garage, förråd, mm.

Biobränsle och järnvägsteminal
I närheten av Forsbacka miljöstation finns Mackmyraterminalen, en kombinerad biobränsle och järnvägsterminal, med 650meter räls för lastning och lossning. Spåret tillhörde de första järnvägarna som byggdes i slutet av 1800-talet, men är sedan några år renoverad och ombyggd för att hantera dagens trafik. Mer informations finns här   

Kontakt
För frågor sänder du enklast ett email till info@mackmyrabruk.se

Mackmyra bruk ligger ca 10 km väster om Gävle. Avfart från riksväg 80 mot Valbo Köpcentrum. Följ skyltning mot Mackmyra Bruk (personbil) Klicka här för detaljerad karta! Observera att parkering inte är tillåten på bruksområdet; parkering  skyltat vid "Lillån".  

God tillgänglighet både i bruksområdet och i parken, förutsatt att man klarar grusgångar och stigar. Ingen WC finnes på bruksområdet men under somrarna fins WC vid Mackmyra Golf. Inga skräpkorgar finnes utan man tar med sig skräp hem.

MACKMYRA BRUK