Mackmyra Brukspark
Anno 1820

                                      

 

Sommarutställning i Bruksparken 2018

 

                                                                                                                      foto: Daniel Klingberg

                                                                                                                      foto: Daniel Klingberg

                                                                                                                      foto: Daniel Klingberg       

                                                                                                                      foto: Daniel Klingberg

                                                                                                                      foto: Daniel Klingberg

 

 

 

 

 

 

 


 


                                                                                                                      foto: Daniel Klingberg
 

Vernisage 2018                                                                                          foto: Daniel Klingberg
 

Skolbarn läser egna Heiku-dikter vid Vernisagen 2018                                   foto: Daniel Klingberg