Mackmyra Brukspark
Anno 1820

                                      

Sommarutställning i Bruksparken 2011

Bilder från vernisage 29 maj

 

RESERVERAD - av Margareta Danhard    foto: Karin Klingberg

 

av Shasha Berglund                                    foto: Karin Klingberg

 

av Anna Nyberg                     foto: Karin Klingberg

 

av Anna Nyberg                                                                       foto: Karin Klingberg

 

av Anna Nyberg                                                                       foto: Karin Klingberg

 

NIGA FÖR DÖDEN - Pamela Thörn-Skoglund      foto: Karin Klingberg

 

BOCKA FÖR LIVET - Pamela Thörn-Skoglund      foto: Karin Klingberg

 

MÖTE UNDER STJÄRNTRÄDET , - Ami Widahl        foto: Karin Klingberg

(på rostiga fram och bakplåtar)

 

SMÅ DJÄVLAR - Hjördis Johasnsson-Becker                                  foto: Karin Klingberg

 

Helena Carlsson                                                                            foto: Karin Klingberg

 

SKOGSTAGEN - GRANBETAGEN - av Lena Wennberg            foto: Karin Klingberg

 

av Ulla Helenius-Reit                                                         foto: Rickard Klingberg

 

IKAROS -av Annika Erixån                                     foto: Rickard Klingberg

 

Ung man som tar igen sig på de i björkstolarna, efter alla intryck.     foto: Karin Klingberg

 

 

 


 

Föreningens ändamål är att verka för att Mackmyra Brukspark rustas upp och vårdas samt att parken används på sätt som är förenligt med dess karaktär och som ger glädje till kringboende och andra intresserade.

Medlemskap är öppet för envar, som är intresserad av Bruksparkens bevarande och goda användning ...
 

Parkdagar 2011     Samling kl 10.00. Tillsammans gör vi parken fin och äter därefter en hemlagad lunch. Välkommen in i  gemenskapen Du med. Har du frågor, ring Birgitta Jagell 026-133634.


Lördag 14 maj &  årsstämma
Söndag 29 maj  Invigning av skulpturutställning, kl 13  Söndag 12 juni                          Söndag 19 juni.  Konstresa. Anmäl till Birgitta Jagell

Söndag 21 augusti
Lördag 23 oktober.