Mackmyra Brukspark
Anno 1820

                                      

Filmsekvenser från Sommar-utställningen i Bruksparken, 2011.

 

MÖTE UNDER STJÄRNTRÄDET - Ami Widahl

 

NIGA FÖR DÖDEN m.fl. - Pamela Thörn-Skoglund

 

BOCKA FÖR LIVET - Pamela Thörn-Skoglund

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens ändamål är att verka för att Mackmyra Brukspark rustas upp och vårdas samt att parken används på sätt som är förenligt med dess karaktär och som ger glädje till kringboende och andra intresserade.

Medlemskap är öppet för envar, som är intresserad av Bruksparkens bevarande och goda användning ...
 

Parkdagar 2011     Samling kl 10.00. Tillsammans gör vi parken fin och äter därefter en hemlagad lunch. Välkommen in i  gemenskapen Du med. Har du frågor, ring Birgitta Jagell 026-133634.


Lördag 14 maj &  årsstämma
Söndag 29 maj  Invigning av skulpturutställning, kl 13  Söndag 12 juni                          Söndag 19 juni.  Konstresa. Anmäl till Birgitta Jagell

Söndag 21 augusti
Lördag 23 oktober.